SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)
1
DEĞERLİ KAĞIT SATIŞ
1- Evlendirme cüzdanı için merkezde belediye başkanlığından malmüdürlüğüne evlenme cüzdanı istenildiğine dair dilekçe, köylerde ise köy muhtarı tarafından yazılan dilekçe
2- T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport
3- Sürücü çalışma karnesi için kişinin T.C. kimlik numarası
4- Değerli kağıt bedelinin malmüdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırılması
5 DAKİKA
2
MALÜL VE EMEKLİ AYLIĞI
1- 65 üstü ve malüller için başvuru isteğine dair yazılı dilekçe
2- T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ibrazı
3- Muhtaçlık belgesi
4- Özürlü aylığı için özürlü raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu
5- Türkiye İş Kurumuna kendileri veya kurum tarafından başvuru yapıldığına dair belge ( belge sadece özür oranı %40-69 arası olanlar için gönderilir.
6- Aylık talebi vasi tarafından yapılıyorsa mahkemeden alınmış vasi kararı
7- Bakıma muhtaç özürlü aylığı için 18 yaşını doldurmuş, özür durumu %70 ve üzeri özürlü olduğunu gösterir belge
8- Özürlü aylığı için 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını olduğu gösteren belge
15 DAKİKA